Please Login
In order to apply for a job at Edwards you will be required to provide some candidate information. If you have previously applied for a job with Edwards, you can login with your previous registration information. Use your email address and the password you selected to login to the system. If you do not have an account, then you need to complete the registration information.

If you are experiencing problems with the online registration or application process, please read the FAQs.

By entering the site I confirm I have read and accept the Website Privacy Policy information shown below and by accepting such conditions consent to my data being used for the purposes described.

First Time Users 
Registered Users 
Politika zachování důvěrnosti u Edwards

edwards-jobs.com

Skupina Edwards, sdílí vaše obavy týkající se ochrany vašich osobních informací a zajistí vaše soukromí I online. Je naší politikou zachovat důvěrnost informací, které na těchto stránkách získáme. Přečtěte si, prosím, pečlivě následující text, abyste věděli, jak budeme s vašimi osobními informacemi zacházet.

Upozorňujeme vás, že jakmile si přečtete naši politiku zachování důvěrnosti, požádáme vás o akceptování našich podmínek, a teprve potom budete moci pokračovat v registračním procesu na této stránce.

Čas od času naši politiku zachování důvěrnosti revidujeme. Pokud dojde k nějakým změnám, budete o tom vyrozuměni při registraci na naší stránce, kdy budete požádáni, abyste tuto zrevidovanou politiku akceptovali.

Informace, které získáváme

Získáváme dva typy informací o uživatelích:

1. Informace o cestě

Informace o cestě jsou informace, které jsou získávány o každém návštěvníkovi stránky a které jsou automaticky získávány za použití “cookies”. “Cookie” je počítačový (textový) soubor, který server zašle prohlížeči návštěvníka, aby si zapamatoval určité informace. Na této stránce používáme cookies pro danou návštěvu k ukládání informací v rámci dané návštěvy. Cookies pro danou návštěvu jsou k dispozici pouze v okamžiku, kdy jste na dané stránce, nezaznamenávají údaje trvale a nejsou ukládány na hard disk vašeho počítače. Narozdíl od trvalých cookies, které se ukládají na váš hard disk po dobu stanovenou danou stránkou, cookies pro danou návštěvu jsou uloženy v paměti pouze v okamžiku, kdy jste na dané stránce. Kdyby se cookies nepoužívaly, pohybovali byste se po dané stránce mnohem pomaleji.

Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby cookies odhaloval a odmítal. Ve vašem internetovém prohlížeči najdete pokyny, jak toho dosáhnout.

2. Osobní informace

Osobní informace jsou informace, které se týkají identifikovatelného jednotlivce. Mezi osobní informace například patří jméno, vaše e-mailová adresa, vaše dřívější zaměstnání a adresa. Jestliže se zaregistrujete a vyplníte svůj životopis, poskytnete své osobní informace společnosti Edwards.

Je možné, že takto poskytnete informace, které jsou na základě místní legislativy o osobních informacích, tedy na základě Zákona o ochraně informací z roku 1998, ve Velké Británii klasifikovány jako citlivé. Jestliže tyto informace poskytnete, znamená to, že souhlasíte s jejich využitím při náborovém a výběrovém procesu a za účelem monitorování. Tyto údaje nebudou použity za jiným účelem bez předchozího získání vašeho souhlasu.

Využití informací

1. Informace o cestě

Informací o cestě využíváme v souhrnné formě k vytvoření vysoce kvalitních, užitečnějších služeb tím, že statisticky analyzujeme aktivity uživatelů a měříme demografii a zájem o specifické části stránek.

2. Osobní informace

Tyto informace můžeme použít několika způsoby:

  • Podrobnosti o registraci – Kontakt na vás a ostatní údaje, které dáte k dispozici v rámci registračního procesu, ukládáme a používáme je k tomu, abychom vám mohli poskytovat informace, o něž jste žádali.

  • Profil a informace ze životopisu / resumé – Jestliže vyplníte váš profil, včetně životopisu / resumé, budou tyto informace dány k dispozici oprávněným pracovníkům Edwards nebo jejich zástupcům, kteří budou moci v těchto informacích hledat, prohlížet je a stahovat si je za účelem náboru a výběru.

  • Job Shopper (Pracovní místa e-mailem) – Jestliže se zaregistrujete jako zájemci o dostávání informací o nabízených pracovních místech e-mailem, budete vyzváni k vyplnění formuláře, kde musíte uvést e-mailovou adresu, kategorie pracovních míst, klíčová slova a údaje o tom, jak jste se o naší společnosti dozvěděli. Nepřiřazujeme tyto informace k žádné jiné e-mailové adrese, používáme je pouze k tomu, abychom vám poskytli relevantní informace o pracovních místech e-mailem. Zajímá nás, jak jste se o nás dozvěděli, a využíváme těchto informací při náborových kampaních.

  • K úpravě různých aspektů stránek dle vašich preferencí.

  • K automatickému vyplňování formulářů on-line na těchto stránkách. Jestliže jste například již jednou uvedli svou adresu, počítače tuto adresu v budoucnu do formuláře vyplní automaticky. Je to pouze záležitost pohodlí – žádné informace nejsou nikomu poskytovány, pokud k tomu nedáte souhlas například kliknutím na tlačítko „Submit“ (Postoupit).

  • K nutné podpoře provozu stránek, jejíž součástí může být údržba jednotlivých účtů, vedení záznamů a vědecké účely.

V souvislosti s využitím popsaným výše můžete poskytnout osobní informace osobám zpracovávajícím údaje, agentům, subdodavatelům a jiným společnostem v rámci společností skupiny Edwards.

Neposkytneme osobní informace žádné třetí straně s výjimkou případů, kdy v dobré víře věříme, že to vyžaduje zákon, nebo kdy reagujeme na nějakou nouzovou situaci. Vyhrazujeme si právo poskytnout informace třetí straně v případě, kdy prodáme nebo jiným způsobem převedeme podnikání společnosti Edwards.

Údaje, které jste nám poskytli, můžete předat do kterékoliv země, kde Edwards působí, včetně více než 50 zemí v Evropě, Asii, Jižní a Severní Americe, v Tichomoří a Africe. Může jít i o země, kde neexistuje odpovídající ochrana údajů / legislativa. Pokud k podobnému předání informací dojde, zajistíme, aby s vašimi údaji bylo zacházeno s maximální úrovní ochrany. Jestliže se zaregistrujete jako uživatel těchto stránek a přistoupíte na podmínky této politiky o ochraně soukromí, souhlasíte s poskytováním vašich údajů do celého světa.

Změna osobních informací

Jsme si vědomi toho, že některé informace, které od vás při registraci získáme, se čas od času mění. Informace, které jste nám dříve poskytli, můžete kdykoliv změnit, jestliže vstoupíte na stránky pro registraci a zápis. Změny, které uvedete, budou provedeny elektronicky a vstoupí v platnost okamžitě po uvedení.

Deaktivace osobních informací

Jestliže si zvolíte volbu Inactive Profile (Neaktivní profil), deaktivujete váš profil uživatele. To znamená, že se již nebudete moci přihlásit do centra pracovních míst a váš status se automaticky změní na „Odstoupení kandidáta“ u všech otevřených pracovních míst, k nimž jste poskytli svůj profil. Váš profil zůstane v databázi pro archivační a statistické účely po dobu 4 let, bude však odstraněn ze seznamu aktivních kandidátů.

Po uplynutí 4 letého období budou vaše údaje z databáze odstraněny.

Bezpečnost

Používáme rozumné bezpečnostní metody k ochraně údajů, které jste nám poskytli a které jsou uloženy na našich serverech. Žádný bezpečnostní systém však není nenarušitelný. Nemůžeme zaručit bezpečnost našich serverů ani zaručit, že informace, které nám uživatelé poskytnou, nebudou zachyceny v okamžiku, kdy se k nám dostávají přes Internet.

Vaše práva

Britský zákon o ochraně údajů z roku 1998 Vám dává právo přístupu k osobním údajům, které o vás společnost Edwards má a které o vás zpracovává. Máte právo zpracovávání údajů zastavit, jestliže vám způsobuje neoprávněné a značné škody nebo potíže, a můžete požadovat, aby byly nepřesné / nesprávné informace opraveny.

Další informace týkající se vašich práv získáte na adrese The Data Controller, Edwards, Manor Royal, Crawley, West Sussex, RH10 9LW.

First Time Users 
Registered Users 
'