Rozmanitost

Jako jedna ze skutečně celosvětových britských společností si Edwards vysoce cení bohaté etnické a kulturní rozmanitoti svých pracovníků. I když skupina prosazuje systém jednotných hodnot a principů, nečiní tak bez ohledu na místně citlivé oblasti. Skupina se snaží stavět na kvalitách celosvětového prostředí a podporuje lidi s různými názory, styly a přístupy.

Všude ve světě Edwards brání diskriminaci na pracovišti v souvislosti s rasou, vyznáním, kulturou, národností, náboženstvím, pohlavím, sexuální orientací nebo stavem. Postižení není považováno za překážku zaměstnání a pokud to dovolují místní podmínky, zaměstnanci jsou vybíráni na základě schopnosti vykonávat danou práci.